Legendeturnering - Vilkår og betingelser

Vilkår som ikke er definert her, skal ha den betydningen de tilskrives i Gratoramas brukervilkår og relaterte retningslinjer hos Gratorama.

Brukere av Gratorama får heretter muligheten til å vinne premier som del av periodiske turneringer, kampanjer og spesialtilbud for å oppfylle ulike oppdrag som er angitt av Gratorama og som er underlagt deres revisjon og tilsyn.

1. Kvalifisering for deltagelse i Legendeturnering

1.1. Gratorama-brukere som ønsker å delta i Legendeturnering må overholde Gratoramas brukeravtale, tilhørende retningslinjer og ovennevnte regelsett («regler for Legendeturnering»).

1.2. Alle opplysninger som angis under registreringsprosessen må være nøyaktige, ekte, fullstendige og oppdaterte.

1.3. For å delta i Gratoramas Legendeturnering, må spilleren være over 18 år eller over minstealderen i jurisdiksjonen der vedkommende bor (hvis dette er over 18 år).

1.4. Må være registrert for spill med «ekte penger» hos Gratorama.

1.5. Premiene som tilbys av Gratorama er kun tiltenkt hobbyspillere. Du må angi ekte og gyldig informasjon ved registrering. Endringer etter at gevinster er vunnet godtas ikke, og i slike tilfeller vil gevinsten bortfalle. Gratorama forbeholder seg retten til å undersøke, kansellere, suspendere eller låse enhver konto ved mistanke om misbruk.

1.6. Gratoramas ledere, direktører, ansatte, agenter, tilknyttede selskaper og/eller medlemmer av deres husstander kvalifiserer ikke for å delta i Legendeturnering.

1.7 Kun spillere med minst ett vellykket innskudd kan ta ut pengepremier, i henhold til Gratoramas vilkår og betingelser.

2. Legendeturnering-prosedyre:

2.1. Tidsrammen for Legendeturnering-kampanjen er 16/08/2021 kl. 00:00 UTC til 23/08/2021 kl. 23:59 UTC.

2.2. Legendeturnering foregår separat for hvert VIP-nivå (ikke-VIP eller bronse, sølv eller gull og platina eller diamant) som angitt i brukeravtalen og tilhørende retningslinjer.

2.3. Hvis en spiller blir oppgradert fra ett VIP-nivå til et annet mens Legendeturnering pågår, konkurrerer spilleren på VIP-nivået han/hun hadde ved start av Legendeturnering.

2.4. Under Legendeturnering, rangeres spillerne etter «poeng» (turneringspoeng) som reflekterer samlet innsats i løpet av turneringsperioden (som angitt i punkt 2.1). Ved slutten av turneringen vinner de 25 beste spillerne (de som har samlet flest «poeng») premier verdt totalt 41 225 (som angitt i tabellen under punkt 2.9).

2.5. Den totale poengsummen spilleren har samlet beregnes som kvadratroten av spillerens totalinnsats i løpet av turneringsperioden (som angitt i punkt 2.1).

2.6. Enhver spiller som oppfyller kvalifiseringskravene samler «poeng», og med disse kan han/hun forbedre posisjonen sin i Legendeturnering.

2.7. Spillernes innsatsbeløp og «poeng» måles kun under turneringsperioden (som angitt i punkt 2.1).

2.8. Du samler «poeng» ved å spille med ekte penger. Det er ingen begrensning for hvor mange poeng du kan samle.

2.9. Ved slutten av Legendeturnering, får de 25 spillerne som har spilt for og samlet flest «poeng» per nivå i løpet av turneringsperioden (som angitt i punkt 2.1) følgende premier, basert på plassering:

Ikke-VIP Bronse og sølv Gull og platinum Diamant Totalt
1 €1,500 €2,000 €2,500 €4,000 €10,000
2 €1,000 €1,500 €1,750 €3,000 €7,250
3 €750 €1,000 €1,250 €2,000 €5,000
4 €500 €800 €1,000 €1,500 €3,800
5 €400 €600 €800 €1,000 €2,800
6 €300 €400 €600 €800 €2,100
7 €200 €250 €400 €600 €1,450
8 €180 €200 €300 €500 €1,180
9 €160 €190 €250 €400 €1,000
10 €150 €180 €200 €300 €830
11 €140 €160 €180 €250 €730
12 €130 €150 €160 €200 €640
13 €120 €140 €150 €180 €590
14 €110 €130 €140 €160 €540
15 €100 €120 €130 €150 €500
16 €90 €110 €120 €140 €460
17 €80 €100 €110 €130 €420
18 €70 €90 €100 €120 €380
19 €60 €80 €90 €110 €340
20 €50 €70 €80 €100 €300
21 €40 €60 €70 €90 €260
22 €30 €50 €60 €80 €220
23 €20 €40 €50 €70 €180
24 €15 €30 €40 €60 €145
25 €10 €20 €30 €50 €110
Totalt €6,205 €8,470 €10,560 €15,990 €41,225

2.11. Spillerne kan sjekke statusen sin med totalt antall samlede «poeng» hos Gratorama, og se hvorvidt han/hun er inkludert i premielisten. Premielisten inneholder spillerens fornavn, første bokstav i etternavn, spillerens turneringsposisjon og premiesum.

2.12. Vinnerne annonseres på Gratoramas nettsted.

3. Vilkår for å motta premier

3.1. Kun én konto er tillatt per husholdning. Flere registreringer anses som misbruk. I slike tilfeller bortfaller alle gevinster, og alle aktuelle kontoer blir lukket.

3.2. Før eventuelle premier blir kreditert, må Gratorama-kontoen være verifisert og autentisert. Spilleren må dessuten sende inn gyldig ID eller annen informasjon/dokumentasjon som selskapet etter eget skjønn anser som nødvendig, innen fem (5) virkedager etter turneringens slutt. Påkrevde dokumenter inkluderer identitetsbevis, som: gyldig ID-kort, kredittkort registrert på spillerens navn, adresse, e-postadresse og gyldig mobilnummer. Hvis disse dokumentene ikke sendes inn, mister vinneren retten til å motta premier.

3.3. Endringer i spillerens opplysninger etter at gevinster er vunnet godtas ikke. I slike tilfeller bortfaller gevinsten.

3.4. Gratorama gjør sitt ytterste for å kontakte og bekrefte spillernes personopplysninger, men det er vinnernes eget ansvar å sende inn alle påkrevde dokumenter og kontakte kundestøtte/kontomanageren for å heve premien. Hvis en spiller har vunnet en premie, men ikke har kontaktet kundestøtte innen fem (5) virkedager etter turneringens slutt, er han/hun ikke berettiget til å motta premien.

3.5. Vi mener at det er din egen sak om du vinner. Informasjon om spilleres gevinster og premier behandles derfor strengt konfidensielt. Men, ved å ta imot premier og/eller gevinster, godtar du og gir selskapet tillatelse til å publisere visse detaljer angående gevinsten din i kampanjeformål. Dette inkluderer premiesum, fornavn, første bokstav av etternavn, land og by. Gratorama-brukere som vinner premier kan i tillegg bli bedt om å gi samtykke til å bli fotografert. I slike tilfeller kan vi bruke og publisere bildet for markedsførings-, annonserings- og kampanjeformål uten ytterligere kompensasjon til spilleren. Du bekrefter også at du kommer til å samarbeide med selskapets representanter.

3.6. Gratorama forbeholder seg retten til å undersøke, kansellere, suspendere eller låse enhver spillerkonto ved mistanke om misbruk.

3.7. Premier kan ikke overføres til andre, og er kun beregnet for personlig bruk.

3.8. Spilleren er selv ansvarlig for å rapportere og betale eventuell skatt eller andre avgifter på premier og/eller gevinster fra selskapet.

4. Vedlegg og/eller avslutning av Legendeturnering

4.1. Gratorama forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre eller avslutte Legendeturnering. I slike tilfeller bortfaller automatisk alle premier.

4.2. Videre kan Gratorama etter eget skjønn avgjøre at en Gratorama-spiller ikke har overholdt alle kampanjevilkårene og -betingelsene for Legendeturnering og/eller Gratoramas bruksvilkår og tilhørende retningslinjer. I slike tilfeller forbeholder Gratorama seg retten til å avslutte spillerens deltagelse i Legendeturnering.

5. Generelt

Disse vilkårene og betingelsene for Legendeturnering er skrevet på engelsk. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom den oversatte versjonen av disse retningslinjene og den engelske versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

Ved spørsmål eller andre henvendelser, kan du kontakte oss.

Utstedt den 1. august 2021

Gyldig inntil videre.