Transaksjons historikk

Din transaksjons historikk kan sees og filtreres for visning av transaksjonstype eller status.

  1. Gå til Transaksjonshistorikk siden, som ligger i 'Meny' knappen på bunnen av skjermen. Klikk "Transaksjonshistorikk 'via' Kasserer ', følgende vises: 

    Tabellen nedenfor gir en beskrivelse av transaksjons historikken :
    Field Description
    Transaksjons type Viser typen transaksjon å filtrere etter. Alternativene er: Innskudd, uttak, Bonus og Alle.
    Status Velg status for transaksjoner. Alternativene er: Godkjent, Mislyktes, Avbrutt, Venter, Returnert, Tilbakeførsel, Behandlet og Alle.
  2. Klikk på Søk. Skjermen viser et filtrert resultat med dato, type og fremgangsmåte for transaksjonen, samt mengden av penger og transaksjonens status.