Brukeravtale

Generelle bruksvilkår

Disse generelle vilkårene gjelder all interaksjon med Gratorama og må leses sammen med all relevante kampanjevilkår og -betingelser.
Jurimae er kompatibel med GDPR og er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt.
Vennligst les denne juridisk bindende avtalen mellom Gratorama og deg nøye og i sin helhet, og sørg for at du forstår den før du deltar i noen av Gratoramas aktiviteter.

Merk at din deltakelse i Gratoramas aktiviteter implisitt og automatisk betyr at du forstår og godtar disse bruksvilkårene. En godkjenning fra din side utgjør full bekreftelse, aksept av og overholdelse av disse juridisk bindende vilkårene. Vennligst se Gratoramas retningslinjer personvern og sikkerhetansvarlig spilluttakbonus  og VIP.

Utførelsen, gyldigheten og ytelsen av denne avtalen er underlagt kypriotisk lov. Den engelske versjonen av denne avtalen gjelder over enhver annen språkversjon vi har utstedt.

---------------------------------------------------

Godkjennelse av vilkår og betingelser

Hvis du ikke godtar noen av bestemmelsene i brukeravtalen, må du umiddelbart slutte å bruke programvaren og fjerne den fra datamaskinen din og/eller andre enheter.

Vi forbeholder oss retten til å endre og oppdatere vilkår og betingelser i brukeravtalen fra tid til annen, og vi varsler deg om slike endringer eller oppdateringer ved å publisere den nye versjonen av brukeravtalen på den relevante nettsiden til Gratorama
Enhver endret versjon av brukeravtalen trer i kraft 14 dager etter publisering på nettsiden, eller tidligere hvis dette er påkrevd ved gjeldende lov, forskrift eller direktiv.
Din fortsatte bruk av tjenestene eller programvaren etter ovennevnte periode anses å utgjøre din aksept av endringene i brukeravtalen. Det er ditt ansvar å sørge for at du er klar over de korrekte, gjeldende vilkårene i brukeravtalen, og vi anbefaler at du ser etter oppdateringer jevnlig.

Tillatelse til deltagelse

 • Ingen personer under 18 år (eller lovlig alder for deltagelse i aktivitetene som inngår i tjenestene i henhold til lovgivningen i den aktuelle jurisdiksjonen – det vil si en person som ikke anses for å være "myndig") kan ikke under noen omstendighet bruke tjenestene.
 • Enhver person som ikke anses som "myndig" for bruk av GraoWins tjenester bryter vilkårene i brukeravtalen.
 • Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å be om aldersbevis for å verifisere at alle personer som bruker tjenestene er "myndige".
 • Selskapet kan avslutte kontoen din og/eller ekskludere deg fra bruk av programvaren eller tjenestene hvis du ikke klarer å frembringe aldersbevis, eller hvis selskapet mistenker at du ikke er "myndig".
 • Selskapet forbeholder seg retten til å tilbakeholde midler på kontoen din frem til alderen din er verifisert.

Deltakelse i aktiviteter og spill hos Gratorama:

 • Deltakelse i alle aktiviteter og spill hos Gratorama er kun tilgjengelig for beboere i jurisdiksjoner der slik deltakelse er lovlig og ikke forbudt.
 • Deltakelse er ugyldig når det er forbudt ved lov. Ved å plassere ekte innsatser bekrefter kunden at han/hun har lov til å gjøre dette innenfor jurisdiksjonsområdet eller landet sitt.
 • Tilgjengelighet av spill og tjenester betyr ikke og kan ikke tolkes som et tilbud eller en invitasjon til å bruke spillene og tjenestene hvis du bor i en jurisdiksjon der slik bruk er forbudt ved lov. Det er kundens eget ansvar å verifisere lovligheten av å bruke spillene og tjenestene våre før innlogging. Vi anbefaler at du tar kontakt med en juridisk konsulent for å sjekke om du har lov til å bruke spillene og tjenestene våre i din jurisdiksjon før du logger inn.
 • Du garanterer: At du ikke er en beboer i: USA, Israel, Frankrike, franske territorier, Nederland, Belgia, Spania, Italia, Danmark, Litauen, Bulgaria, Kypros, Irak, Algerie, Marokko, Jordan, Pakistan, Tunisia, Australia, Iran, Storbritannia og Malta,Greece and Sweden.
 • Du garanterer at: Du ikke er klassifisert som spillavhengig.

Ansatte hos Gratorama, dets eiere og byråer og deres familier og venner er ikke kvalifisert til å delta i kampanjer som tilbys av Gratorama.

Overholdelse av lover

Internettgambling er kanskje ikke lovlig i noen jurisdiksjoner. Du forstår og godtar at selskapet ikke er i stand til å gi deg juridiske råd eller garantier med hensyn til din bruk av tjenestene, og selskapet garanterer ikke på noen måte lovligheten av tjenestene i din jurisdiksjon. Vennligst sjekk relevante lover i din jurisdiksjon før du registrerer deg hos selskapet og bruker tjenestene.

Tjenestene hos Gratorama er kun tiltenkt brukere som etter lov ikke er forhindret til å gamble på internett i gjeldende jurisdiksjon. Selskapet har ikke til hensikt å gjøre det mulig for deg å stride mot gjeldende lov. Du garanterer og godtar at din bruk av programvaren og tjenestene overholder alle gjeldende lover, vedtekter og forskrifter. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuell ulovlig eller uautorisert bruk av programvaren og/eller tjenestene. Vennligst konsulter en juridisk rådgiver hvis du er i tvil om lovligheten av din bruk av programvaren og tjenestene i jurisdiksjonen som gjelder for deg. Ved å akseptere disse vilkårene godtar du å bistå selskapet, så langt det er mulig, med å overholde gjeldende lover og forskrifter.

Ansvarlig spill
Det er viktig for oss å tilby deg underholdning, men vi fremmer ansvarlig spill. Din deltakelse i alle aktiviteter hos Gratorama garanterer implisitt at du ikke er klassifisert som spillavhengig.

Spilldeltakelse

 • Spillene er kun for underholdningsformål. Ved å delta i Gratoramas spill bekrefter du at:
 • Ingen kjøp er nødvendig eller påkrevd for å spille noen av Gratoramas spill; du kan spille uten å satse penger hvis du ønsker det.
 • Enhver deltakelse i spill hos Gratorama skjer på egen risiko.
 • Du er klar over at det er en risiko for å tape pengene ved bruk av spillene våre hvis du velger å satse penger.
 • Ved å spille hos Gratorama bekrefter du at du ikke anser spillene eller varemerken for å være støtende, upassende, urettferdig eller uanstendig.

Opphavsrett og varemerker

For å unngå tvil, har selskapet opphavsrett av varemerket og andre immaterielle rettigheter og/eller det interaktive systemet og alle spill som tilbys på nettstedet. Kunder og potensielle kunder får ingen rettigheter ved å bruke tjenestene og/eller nettsiden vår. Alt annet innhold på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til programvaren, bilder, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst eller annet sideinnhold tilhører selskapet eller en av dets selskaper og/eller lisensgivere, og er beskyttet av opphavsrett og/eller annen immateriell rettighet eller andre rettigheter. Du kan ikke under noen andre omstendigheter bruke nettstedets innhold uten skriftlig forhåndsgodkjennelse.

Ved å bruke nettstedet som medlem (registrering; åpning av konto, spill med ekte penger eller lekepenger), godtar du å overholde alle regler og klassifiseringer. Du godtar per definisjon vilkårene, ikke bare i forhold til kontoen din, men også i forhold til eventuelle godtgjørelser nettsiden tilbyr deg som kunde i form av en premie. Dette gjelder både premier og andre belønninger. Din bruk av programvaren og tjenester hos Gratorama innebærer at du aksepterer alle disse vilkårene som forblir gyldige på ubestemt tid. Det vil si at du er bundet av denne avtalen hvis du bruker programvaren eller nettstedet på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, å initiere eller gjennomføre et innskudd på kontoen din eller sende inn innskuddsdetaljene dine til oss.

Ved behov kan vilkår og betingelser endres. Kunden godtar at Gratorama har rett til å gjøre dette hvis og når det er nødvendig. Enhver endring skal merkes med tid og dato, men det er kundens ansvar å sjekke vilkårene på innskuddstidspunktet. Dette dokumentet trer i kraft ved registrering, men vi oppfordrer alle kunder til å sjekke vilkårene igjen før innskudd.

Retningslinjer for refusjon

Refusjon gis kun i tilfeller der en påstått ulovlig transaksjon har blitt gjennomført hos Gratorama, og det må etterspørres innen de første tjuefire (24) timene etter den aktuelle transaksjonen.

Vi forbeholder oss retten til å tilbakeholde refusjonsforespørselen til vi er helt sikre på kundens identifikasjon og påkrevde dokumenter er sendt inn. Kunden godtar å sende inn notarisert eller sertifisert identifikasjon i samsvar med lovene i kundens jurisdiksjon. Eventuelle påkrevde dokumenter som ikke er sendt inn innen fem (5) dager etter forespørsel fra Gratorama, resulterer i at refusjonen nektes, og kundens konto og midlene på denne lukkes. Slike avgjørelser er endelige, obligatoriske og kan ikke påklages.

Brukeren kan be om uttak av midler hvis han/hun ikke har spilt eller plassert noen innsatser.

I slike tilfeller tilbakebetales midlene til den samme betalingsmetoden som ble brukt ved innskudd

 

Ulovlige midler og aktiviteter:

Du erklærer at kilden til pengene du bruker til pengespill på nettsiden ikke er ulovlig, og at du ikke på noen måte bruker tjenestene som et pengeoverføringssystem. Du bruker ikke tjenestene til ulovlig eller uredelig aktivitet eller forbudte transaksjoner (inkludert hvitvasking av penger) i henhold til lovene i jurisdiksjonen som gjelder for deg. Hvis selskapet har en rimelig mistanke om at du driver eller har drevet uredelige, ulovlige eller urettmessige aktiviteter, inkludert, uten begrensning, hvitvaskingsaktiviteter eller opptreden som på annen måte er i strid med brukeravtalen, kan tilgangen din til tjenestene bli avsluttet og/eller kontoen din bli blokkert. Hvis kontoen din i slike tilfeller blir avsluttet eller sperret, er ikke selskapet forpliktet til å tilbakebetale penger som måtte være igjen på kontoen din. I tillegg til å avslutte tilgangen din til tjenestene og/eller sperre kontoen din, forbeholder selskapet seg retten til å forhindre deg i å få tilgang til selskapets andre nettsider eller servere, eller få tilgang til andre tjenester som tilbys av selskapet. Selskapet har rett til å informere relevante myndigheter, andre tjenesteleverandører på nettet og banker, kredittkortselskaper, elektroniske betalingsleverandører eller andre finansinstitusjoner (samlet kalt "interesserte tredjeparter") om identiteten din og om mistanke om ulovlig, uredelig eller urettmessige aktiviteter, og du vil samarbeide med selskapet i etterforskningen av slike aktiviteter.

Inaktive kontoer

Hvis en kontoinnehaver ikke logger på kontoen sin i løpet av 180 dager, anses kontoen som en "inaktiv konto". Vi trekker et administrasjonsgebyr på 5 EUR fra kontoen hver måned så lenge den forblir inaktiv. Det månedlige administrasjonsgebyret kan bli endret. Hvis det står mindre enn 5 EUR på kontoen, trekkes hele beløpet, og saldoen blir null. Når saldoen er null, gjelder ingen flere inaktivitetsgebyrer.

Bonuser og provisjon må konverteres innen 180 dager etter kreditering, ellers bortfaller de.

Spillere kan få tilgang til midler fra inaktive kontoer ved å logge seg på og sende inn en forespørsel om uttak. Spillere må kontakte kundestøtte for å få tilgang til midler på blokkerte og ekskluderte kontoer.

Dine forpliktelser og garantier

Med tanke på rettighetene du har fått til bruk av tjenestene som tilbys, godtar og bekrefter du at:

Ved å registrere deg som bruker hos Gratorama, er det underforstått at:

 • Du setter ikke inn midler som stammer fra kriminelle og/eller uautoriserte aktiviteter og at
 • Du utfører ikke kriminelle aktiviteter og/eller har intensjoner om å bruke spillerkontoen din i forbindelse med slike aktiviteter.
 • Du bruker ikke eller har til hensikt å tillate andre personer å bruke programvaren og spillerkontoen til uønsket eller ulovlig aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, bedrageri eller hvitvasking av penger, i henhold til gjeldende lov i din jurisdiksjon og lovene som gjelder for oss.

Gratorama forbeholder seg retten til å kansellere kontoen din av hvilken som helst grunn, når som helst og uten varsel. Eventuelle midler på kontoen din på et slikt tidspunkt sendes til deg via sjekk.

Gratorama forbeholder seg retten til etter eget skjønn og uten varsel å kansellere kontoen din og konfiskere eventuell saldo på kontoen din i følgende tilfeller:

 • Hvis du har mer enn én aktiv konto hos Gratorama.
 • Hvis navnet på kontoen din ikke samsvarer med navnet på kredittkort som brukes til å sette inn penger på kontoen.
 • Hvis du deltar i en kampanje og tar ut midler før du har oppfylt kravene til den aktuelle kampanjen.
 • Hvis du oppgir feil eller villedende informasjon ved registrering.
 • Hvis du er under 18 år.
 • Hvis du bor i en jurisdiksjon som forbyr deltakelse.
 • Pengespill på nettet kan være ulovlig i jurisdiksjonen du befinner deg i. I så fall er du ikke autorisert til å bruke betalingskortet ditt for å fullføre denne transaksjonen.
 • Det anbefales at kortinnehavere beholder en kopi av transaksjonsdetaljer, kjøpsvilkår og regler.
 • Hvis du har tillatt eller bevilget (forsettlig eller utilsiktet) andre å spille med eller bruke kontoen din.
 • Hvis du har fått tilbakebetalt noen av kjøpene du har foretatt med kredittkortet ditt på den registrerte kontoen.
 • Hvis du blir tatt i å jukse eller hvis det avdekkes at du har brukt et system (inkludert maskiner, datamaskiner, programvare eller andre automatiserte systemer) som er utviklet spesielt for å beseire programvaren.
 • Hvis du jukser eller forsøker å bedra, forbeholder selskapet seg rettigheten til å offentliggjøre handlingene dine sammen med identiteten og e-postadressen din, samt å formidle denne informasjonen til andre, inkludert banker, kredittkortselskaper og aktuelle byråer. Hvis du kommer med ærekrenkende uttalelser i forhold til selskapets virksomhet, forbeholder selskapet seg retten til å blokkere kontoen din uten varsel og ta eventuelle rettslige skritt for å beskytte selskapets omdømme.

Uttaksprosedyrer

Gratorama forbeholder seg retten til å utbetale alle gevinster med maksimalt femten tusen euro (€ 15 000) i måneden. Eventuelle gevinster blir utbetalt med samme månedlige beløp til alt er utbetalt. Ethvert uttaksbeløp som er større enn maksgrensen overføres tilbake til spillerens konto. Uttak avhenger av forholdene som skisseres ovenfor og verifisering av alle nødvendige dokumenter på forespørsel.

 • Før uttak av gevinster til deg, utfører selskapet en sikkerhetsvurdering og krever at du sender inn identifikasjonsbevis eller annen informasjon eller dokumentasjon, etter selskapets eget skjønn.
 • Hvis du ikke overholder enhver sikkerhetsforespørsel, forbeholder selskapet seg retten til å annullere eventuelle gevinster på kontoen din.
 • Før utbetaling av gevinster må den valideres i henhold til denne avtalen og alle angitte vilkår og betingelser. Vi forbeholder oss retten til å ta den eneste og endelige avgjørelsen om gevinststatusen. Avgjørelsen vår er endelig, bindende og kan ikke ankes.
 • Ved å godta en premie og/eller gevinst, samtykker du implisitt til bruk av ditt navn og/eller likhet for annonserings- og kampanjeformål uten ytterligere kompensasjon, bortsett fra der dette er forbudt ved lov (se seksjonen "Vinner" i personvernerklæringen vår for ytterligere informasjon).
 • Hvis du er uenig i et utfall i spillet, må du sende en skriftlig klage til selskapet innen fjorten (14) dager. Hvis klagen mottas etter denne tidsperioden blir den ikke behandlet. Hvis det er formildende omstendigheter, eller hvis en kunde er handlingslammet eller på annet vis utilgjengelig, kan vi imidlertid behandle disse sakene i hvert enkelt tilfelle, og forbeholder oss retten til å benytte 14-dagersregelen som nevnt ovenfor.
 • Ved uoverensstemmelser mellom resultatet som vises i spillet og på spillserveren, er det resultatet som vises i spillserveren som er det offisielle og gjeldende resultatet av spillet.
 • Ved feil i spillet og/eller spillserveren, bortfaller alle spill/innsatser og gevinster som følge av feilen.
 • Du og bare du er ansvarlig for å betale skatt på enhver premie og/eller gevinst du mottar fra selskapet. Selskapet forbeholder seg retten til når som helst og  uten varsel å avbryte aktivitet eller spill.
 • Hvis du ikke logger inn på kontoen din i løpet av 180 dager, bortfaller enhver gjenværende saldo på kontoen din.
 • Du er ansvarlig for å sikre brukernavnet og passordet ditt. Ingen andre enn du kan bruke dem. Ingen andre personer eller tredjeparter, inkludert, uten begrensning, enhver mindreårig, kan bruke kontoen din; få tilgang til og/eller bruker materiale eller informasjon fra nettsiden; motta en premie eller delta i spillene. Du er ansvarlig for alle kjøp og/eller tap som oppstår på kontoen din.
 • Av hensyn til rettferdig spill, må du omsette bonusen din minst 50 ganger før du kan ta ut penger, med mindre annet er oppgitt skriftlig av en godkjent representant for Gratorama.
 • Maksinnsatsen som teller mot omsetningskravet for en aktiv bonus er €/$ 2,00 eller tilsvarende i lokal valuta, med mindre annet er angitt i de aktuelle bonusvilkårene og -betingelsene. Hvis du plasserer en større innsats, er det kun €/$ 2,00 av beløpet som teller mot omsetningskravet.
 • Så snart du har mottatt bonusen kan du ikke ta ut midler fra kontoen din før du har oppfylt omsetningskravene.
 • Vi forbeholder oss retten til fra tid til annen å tilby bonuser og/eller kampanjer. Slike tilbud har sine egne vilkår og betingelser. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake alle slike spesialtilbud og -bonuser når som helst.

Du forstår at du er bundet av våre bonusvilkår og -betingelser ved å godta en bonusutbetaling fra oss. Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer i denne avtalen og/eller spill, spillregler, bonusvilkår og retningslinjer for utbetalinger. Vi oppfordrer deg til å besøke vilkårsiden for å se etter den nyeste versjonen.

Betalingstransaksjoner og betalingssvindel

 • Alle brukere av tjenesten er ansvarlig for betale alle beløp som skyldes selskapet. Du samtykker i at du ikke vil foreta eller forsøke å foreta tilbakebetalinger og/eller nekte eller reversere enhver utbetaling du har foretatt. Du godtar herved å refundere selskapet for eventuelle tilbakebetalinger, avslag eller reversering av betalinger du gjør, og eventuelle tap selskapet har som følge av dette.
 • Selskapet kan etter eget skjønn slutte å levere tjenestene eller tilbakeholde betaling til visse brukere eller til brukere som betaler med visse kredittkort.
 • Vi forbeholder oss retten til å utføre kredittsjekk på alle brukere med tredjeparts kredittagenturer på grunnlag av informasjonen som oppgis ved registrering.
 • Vi forbeholder oss retten til å bruke tredjeparts elektroniske betalingsprosesser og/eller finansinstitusjoner til å behandle utbetalinger fra og til deg i forbindelse med din bruk av tjenestene. I den utstrekning de ikke er i konflikt med vilkårene i bruksavtalen, godtar du å være bundet av vilkårene og betingelsene til slike tredjeparts betalingstilbydere og/eller finansinstitusjoner.
 • Hvis vi har rimelig mistanke om at en bedragerisk betaling blir gjort eller mottatt, inkludert bruk av stålne kredittkort eller annen svindelaktivitet (inkludert tilbakebetaling eller andre former for reversering av betaling), forbeholder vi oss retten til å blokkere eller avslutte en brukerkonto, reversere utførte utbetalinger og ta tilbake eventuelle gevinster. I slike tilfeller har vi rett til å informere relevante myndigheter eller enheter (inkludert kredittreferansebyråer) om betalingssvindel eller andre ulovlige aktiviteter, og kan bruke inkassotjenester til å innhente betaling. Selskapet skal imidlertid ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for uautorisert bruk av kredittkort, uavhengig av om kredittkortene er rapportert stjålet eller ikke.
 • Vi forventet at medlemmene våre setter inn penger for å spille aktivt med egne midler. På kontoer der dette ikke ser ut til å være tilfelle, forbeholder vi oss retten til å håndheve et omsetningskrav på innskutte midler før det er mulig å ta ut midler fra den aktuelle kontoen. Dette omsetningskravet er et multiplum av det totale innskuddsbeløpet, og angis i hvert enkelt tilfelle. Vi forbeholder oss retten til å kreve at omsetningskravet oppfylles på enkelte spill, og å utelukke visse lavrisikospill eller spilltyper, etter eget skjønn.

Personopplysninger

Personopplysningene vi innhenter holdes strengt konfidensielt. Vi innhenter personopplysningene dine når du registrerer deg for å bli medlem på siden vår eller når du kommuniserer med oss. Hvis du registrerer deg for å bli kunde hos oss, kan vi bruke personopplysningene du oppgir til faktureringsformål og til å administrere og behandle kontoen din og tilby kampanjeoppdateringer om produkter eller tjenester som nevnt ovenfor.

Vi kan fra tid til annen engasjere andre selskaper til å levere begrensede tjenester på våre vegne, inkludert, uten begrensning, identitetsbekreftelse, betalingsbehandling og levering av programvare. Vi gir disse selskapene kun den informasjonen som er rimelig nødvendig for å utføre tjenesten, og vi forbyr dem fra å bruke informasjonen til andre formål. Det vil si at vi krever at  tredjepartsentreprenørene våre overholder personvernerklæringen vår og beskytter konfidensialiteten når de innhenter og/eller får tilgang til  personopplysningene dine.

Skadesløshet

Du samtykker i å forsvare og holde Gratorama og dets ledere, direktører, ansatte, agenter, entreprenører og leverandører skadesløse mot alle krav, forpliktelser, skader, tap, kostnader og utgifter, inkludert a) advokatkostnader som oppstår på grunn av at du bryter denne avtalen; b) eventuelle andre forpliktelser som oppstår som følge av din bruk av selskapets tjeneste eller av andre personer som har tilgang til selskapets tjenester ved bruk av din bruker-ID – uansett om slik bruk er med eller uten dit kunnskap og/eller uttrykkelig autorisasjon.

Hvis du bryter noen av vilkårene i denne avtalen eller hvis selskapet har rimelig grunn til å mistenke at du har brutt vilkårene, kan selskapet etter eget skjønn og i tillegg til andre tilgjengelige midler, trekke tilbake eventuelle gevinster og holde tilbake eventuell saldo på spillerkontoen din på grunn av skader eller andre beløp du skylder i påvente av etterforskning og/eller ved avslutning av rettssaker. Manglende overholdelse av denne avtalen kan også resultere i diskvalifisering, avslutning av spillerkonto og/eller juridisk forfølgelse.

Ansvarsbegrensning

 • Du godtar at du står fritt til å bruke Gratoramas tjenester, og at du gjør dette etter eget skjønn og risiko.
 • Selskapet skal ikke være ansvarlig ovenfor deg eller eventuelle tredjeparter i kontrakt, tort, uaktsomhet eller på annen måte, for eventuell tap eller skade som oppstår fra eller på annen måte er knyttet til din eller tredjeparts bruk av tjenestene, enten direkte eller indirekte, herunder, uten begrensning, skade for tap av virksomhet, tap av fortjeneste (inkludert tap av eller manglende mottatt forventet gevinst), driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller andre økonomiske skader eller følgeskader (selv når du har varslet oss om muligheten for slik tap eller skade).
 • Selskapet skal ikke være ansvarlig i kontrakt, tort eller på andre måter, for eventuelle tap eller skade som oppstår som følge av eller på annen måte er knyttet til din bruk av lenker som står på nettsiden.
 • Du bekrefter at selskapet ikke skal holdes ansvarlig ovenfor deg eller tredjeparter for eventuelle endringer på, opphør av eller avbrudd på tjenestene.
 • Ingenting i brukeravtalen fungerer for å utelukke ethvert ansvar for selskapet for død eller personskade som er forårsaket av selskapets forsømmelse.
 • I tilfelle at tjenestene ikke fungerer korrekt som følge av, men ikke begrenset til, eventuell forsinkelse eller avbrudd i drift eller overføring; ethvert tap eller ødeleggelse av data eller kommnikasjon eller linjefeil; enhver persons misbruk av nettsiden eller dets innhold eller andre faktorer utenfor vår kontroll, godtar du at: (1) selskapet er ikke ansvarlig for tap, inkludert tap av gevinster som kan oppstå; (2) hvis slike feil medfører en økning i gevinster som er skylt eller betalt til deg, har du ikke rett til gevinstene som faller innenfor denne økningen. Du skal straks informere selskapet om feilen og tilbakebetale eventuelle gevinster som er kreditert kontoen din (som anvist av selskapet) og (3) selskapet kan, etter eget skjønn, trekke et beløp som er lik gevinsten fra kontoen din eller avregne et slikt beløp mot eventuelle penger selskapet skylder deg. 

INGEN GARANTI

TJENESTENE LEVERES "SOM DE ER". SELSKAPET GIR INGEN GARANTI ELLER TAR ANSVAR, HVERKEN EKSPLISITT ELLER UNDERFORSTÅTT (ETTER LOV, VEDTEKT ELLER ANNET), INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHET, TILFREDSHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, FULLSTENDIGHET ELLER NØYAKTIGHET AV TJENESTENE ELLER OVERTREDELSE AV GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER.

SELSKAPET GARANTERER IKKE AT PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE OPPFYLLER KRAVENE DINE, ER UAVBRUTT, I RETT TID, SIKKER ELLER FEILFRI; AT FEIL BLIR KORRIGERTE, ELLER AT PROGRAMVAREN ELLER SERVEREN ER FRI FOR VIRUS ELLER FEIL, ELLER GARANTERER FULL FUNKSJONALITET, NØYAKTIGHET OG PÅLITELIGHET I MATERIALENE, ELLER FOR RESULTATENE ELLER NØYAKTIGHETEN AV INFORMASJON DU FÅR GJENNOM TJENESTENE.

FEIL MEDFØRER AT ALLE UTBETALINGER BORTFALLER. HVIS EN SYSTEM- ELLER KOMMUNIKASJONSFEIL, PROGRAMFEIL ELLER VIRUS I FORBINDELSE MED KONTOOPPGJØR ELLER ANDRE ELEMENTER I TJENESTENE ELLER TAP AV DATA ELLER GEVINSTER ELLER BONUS ELLER TILSVARENDE ELLER ANNEN SKADE PÅ DATAUTSTYRET ELLER PROGRAMVAREN DIN, SKAL IKKE SELSKAPET PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG OVENFOR DEG, OG SELSKAPET ANNULLERER ALLE AKTUELLE SPILL OG UTBETALINGER (DER SLIKE SYSTEMER ELLER KOMMUNIKASJONSFEIL, PROGRAMFEIL ELLER VIRUS OPPDAGES) I TILKNYTNING TIL DISSE, OG KAN UTFØRE ANDRE HANDLINGER FOR Å RETTE OPP SLIKE FEIL. SELSKAPET ER IKKE PÅKREVD Å TILBY ET SIKKERHETSNETTVERK OG/ELLER -SYSTEMER ELLER LIGNENDE TJENESTER.

HVIS DU MOTTAR GEVINSTER ELLER BONUSER (ELLER LIGNENDE FORDELER) ("FORDELER") SOM RESULTAT AV EN FEIL FRA VÅR SIDE ELLER PÅ VÅRE VEGNE (ENTEN TEKNISK ELLER MANUELL) I BEREGNING, TILDELING ELLER DISTRIBUERING AV FORDELER, KAN VI KANSELLERE FORDELENE. I TILFELLER DER DU ALLEREDE HAR MOTTATT ELLER BLITT KREDITERT MED BETALING, SKAL DU TILBAKEBETALE DET GJELDENDE BELØPET TIL OSS, ELLER VI KAN TREKKE DET FRA KONTOEN DIN.

SELSKAPET SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR HANDLINGER ELLER UTELATELSER FRA INTERNETTLEVERANDØREN DIN ELLER ANDRE TREDJEPARTER SOM DU HAR AVTALE MED FOR Å FÅ TILGANG TIL SERVEREN SOM DRIVER NETTSIDEN.

Brudd på disse vilkår og betingelser
Du samtykker i å forsvare og holde selskapet, dets partnere og deres respektive selskaper og ledere, direktører og ansatte skadesløse og skyldfrie fra og mot alle krav, forpliktelser, skader, tap, kostnader og utgifter – inkludert advokatkostnader og eventuelle andre kostnader, uansett hvordan de har oppstått, som følge av: (1) at du bryter brukeravtalen; (2) at du bryter lover eller rettighetene til tredjeparter; (3) din bruk av tjenestene eller programvaren eller andres bruk av tjenestene eller programvaren med din bruker-ID, uansett om det er med eller uten din autorisasjon; eller (4) aksept av eventuelle gevinster. 

Hvis du bryter noen av vilkårene i denne avtalen eller hvis selskapet har rimelig grunn til å mistenke at du har brutt vilkårene, kan selskapet etter eget skjønn og i tillegg til andre tilgjengelige midler, trekke tilbake eventuelle gevinster og holde tilbake eventuell saldo på spillerkontoen din på grunn av skader eller andre beløp du skylder i påvente av etterforskning og/eller ved avslutning av rettssaker. Manglende overholdelse av denne avtalen kan også resultere i diskvalifisering, avslutning av spillerkonto og/eller juridisk forfølgelse.

Pengespill på nettet er ulovlig i enkelte jurisdiksjoner. Det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med lokale forskrifter før du spiller på nettet.
Tjenestene våre er ikke tiltenkt brukere under 18 år. Hvis du er under 18 år, skal du hverken laste ned eller bruke tjenestene vi tilbyr, eller oppgi personopplysninger til oss. Vi forbeholder oss retten til å innhente og verifisere alle personopplysninger, og hvis vi oppdager at du er under 18 år, forkaster vi disse umiddelbart.
Ingen personer under 18 år (eller under minstealderen for å delta i aktivitetene som tilbys i henhold lovene i enhver jurisdiksjon – det som er høyest, dvs. en person som ikke anses som «myndig») kan ikke under noen omstendighet bruke tjenestene. Eventuelle personer som ikke anses som over minstealderen og som bruker Gratoramas tjenester bryter brukervilkårene. Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å be om aldersbevis for å verifisere at ingen personer under minstealderen bruker tjenestene. Selskapet kan avslutte kontoen din og/eller ekskludere deg fra å bruke programvaren eller tjenestene hvis du ikke sender inn aldersbevis eller hvis selskapet mistenker at du ikke er over minstealderen.
Alle brukere bør oppbevare en kopi av transaksjonshistorikken sin, samt operatørens retningslinjer og regler.

Bestemmelser som gjelder spesifikke spill: Jackpot- og progressive jackpot-spill

 • Alle progressive jackpot-spill er merket med et fargebånd der det står «Jackpot». Under ser du en teller der du kan følge med i sanntid mens jackpot-verdien øker på tvers av alle tilknyttede, progressive jackpot-spill.
 • Du erkjenner og godtar at vi tilbyr progressive jackpoter kun i visse spill.
 • For hver innsats du plasserer i et av de progressive jackpot-spillene, går en ekstra prosent (1% av innsatsen din) til jackpoten.
 • Når du spiller på et progressivt jackpot-spill er totalinnsatsen din en kombinasjon av den vanlige spillinnsatsen og bidraget ditt til jackpoten.
 • En progressiv jackpot er en jackpot som øker i størrelse takket være bidrag fra innsatser fra spillere i ulike land.
 • Vi kan når som helst avvikle en progressiv jackpot (i visse tilfeller også før jackpoten er vunnet).
 • Den vanlige innsatsen din går mot potensielle gevinster i spillet, og jackpot-bidraget ditt går mot mulige jackpot-gevinster. Jackpot-bidraget ditt øker ikke gevinstene dine i spillet.
 • Spillinnsatsen din trekkes først, og deretter trekkes jackpot-bidraget.  
 • For å kunne spille, må du ha tilstrekkelige midler til å dekke totalinnsatsen (spillinnsats + jackpot-bidrag) som angitt i spillet.  Hvis du ikke har tilstrekkelige midler til å dekke både den vanlige innsatsen og jackpoten, vises dette nederst på skjermen og du vil ikke kunne plassere innsatsen.
 • Du erkjenner at spillere ikke kan spille på jackpot-spill før de setter inn penger hos casinoet. Spillere kan ikke spille gratisrunder (dvs. bruke gratisspinn eller innskuddsfrie bonuser) på jackpot-spill.
 • Hvis en spiller vinner en jackpot og avslutter spillet før varselet, krediteres jackpot-gevinsten på spillerens saldo, og gevinsten vises i spillhistorikken.
 • For omsetningsregler, se paragrafene betalingstransaksjoner og betalingssvindel og uttaksprosedyrer i brukeravtalen.

Generelt

 • Når du registrerer en konto fungerer kontoen som identiteten din så lenge du bruker tjenestene våre. Du garanterer at alle detaljer, inkludert debet-/kredittkortopplysninger som oppgis under registreringsprosessen hos Gratorama er nøyaktige, og at du fortsetter å oppdatere relevante opplysninger ved endringer.
 • Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å nekte å åpne en konto til enhver person.
 • Din beslutning om å bruke tjenestene er gjort etter eget skjønn og risiko. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap, inkludert tap av gevinster.
 • Selskapet er ikke ansvarlig for datafeil eller kunders forsøk på å delta i spillet via metoder og/eller midler som ikke er tiltenkt av selskapet. Gratorama er ikke ansvarlig for funksjonaliteten til internett. Ved funksjonsfeil er dette utelukkende kundens og kundens system eller systemtilbyders ansvar.
 • Du skal holde selskapet, dets ansatte, ledere, direktører, linsensinnehavere, distributører, grossister, tilknyttede selskaper, datterselskaper, salgsfremmende byråer, kampanjebyråer eller andre byråer, mediepartnere, agenter og forhandlere skadesløse for eventuelle kostnader, utgifter, forpliktelser og erstatning som kan oppstå som følge av: (i) din tilgang til, bruk av eller gjenbruk av nettsiden, (ii) din bruk av materiale på nettsiden, (iii) din tilgang til, bruk av eller gjenbruk av serveren, (iv) din deltakelse i spillet, eller (v) din aksept av en premie.
 • Hvis noe av materialet i spillet gripes inn i, forvrenges, forfalskes eller skades, blir de ugyldige og ubrukelige.

Vi forbeholder oss retten til å endre og foreta endringer i denne avtalen og/eller i spill, spillregler, bonusvilkår og retningslinjer for utbetalinger. Hvis du er uenig i endringer i denne avtalen eller i andre bonusvilkår eller spillregler, må du umiddelbart avslutte all aktivitet på kontoen din.

Vesentlige endringer trer i kraft syv (7) dager etter at slikt varsel ble gitt via en av ovennevnte metoder. Ellers trer alle endringer i denne personvernerklæringen i kraft ved den oppgitte "Sist revidert"-datoen. Din fortsatte bruk av tjenestene våre etter denne datoen utgjør din aksept av og avtale om å være bundet av slike endringer.

Hvis du er uenig i endringene i denne avtalen og/eller i vår personvernerklæring, må du umiddelbart avslutte all aktivitet på spillerkontoen din, inkludert enhver bruk av selskapets tjenester. I slike tilfeller bes du om å lukke spillerkontoen din og be om å bli avmeldt fra all korrespondanse med selskapet og dets tjenester.

Vi kan overføre rettighetene eller forpliktelsene våre, eller sette ut forpliktelsene våre i henhold til brukeravtalen, helt eller delvis, uten ditt samtykke: (i) til enhver enhet innen konsernet vårt, eller (ii) i tilfelle en fusjon, salg av eiendeler eller lignende selskapstransaksjoner som vi kan være involvert i. Kontosaldoen din blir ikke negativt påvirket av en slik overføring eller underkontrahering.

Vilkårene og betingelsene her utgjør den fullstendige, endelige og eksklusive avtalen mellom deg og selskapet, og erstatter og fusjonerer alle tidligere avtaler og forståelser.

Denne avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med kypriotisk lov.

Denne brukeravtalen er utarbeidet på engelsk. I tilfelle uoverensstemmelser mellom oversatte versjoner av denne erklæringen og den engelske versjonen, er det den engelske versjonen som skal være gjeldende.

Sist oppdatert: 13. november 2018

 

Alle rettigheter forbeholdt. Gratorama.com er et varemerke administrert av Jurimae Ltd., et selskap underlagt lovene på Kypros, med registrert kontoradresse på Inomenon Ethnon 44, Larnaka 6042, Kypros, for og på vegne av Twino Trading N.V., et selskap underlagt lovene på Curaçao med adresse E-Commerce Park Vredenberg, Curaçao. Twino Trading N.V. er autorisert av myndighetene på Curaçao, som en lovlig informasjonstilbyder autorisert til å utføre e-spilleoperasjoner fra Curaçao. Lisensiering og tilsyn av e-spill levert av Antillephone N.V. (lisens 8048/JAZ2015-023)